โปรแกรมมวย วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

โปรแกรมมวย วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

โปรแกรมมวย วันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ศึกเพชรสุภาพรรณ + โรเยลไทยเรสชิเด้นซ์ เวทีมวย ลุมพีนี เวลา 18:30 น.

ธนบัตร โรเยลไทยเรสซิเด้นซ์ 100 Vs แทนคุณ ทต.ม่วงหวาน 100

เพชรประกาย ก.แสงจันทร์ 108 Vs อภิเดช ศิษย์ครูยนต์ 108

ยอดขุนศึก ศิษย์ครูเยี่ยม 100 Vs เก้าล้าน สจ.แดนระยอง 100

ยอดแสนเก่ง จ.นพรัตน์ 106 Vs เพชรบูรพา เพชรรุ่งเรือง 106

ยอดธงเทพ ส.กลิ่นมี 121 Vs สุรเดช ศิษย์ครูยนต์ 121

ธงชัย เพชรรุ่งเรือง 132 Vs ไก่ป่า ชูวัฒนะ 132

ยอดปิติ เพชรรุ่งเรือง 126 Vs ดีเซลเล็ก อบต.ชิงโค 126

เพชรชัยเดช ทีเด็ด 99 106 Vs ดาวสุรินทร์ ส.แจ่มจันทร์ 106

ประกายเพชร ศิษย์อ.ปราโมทย์ 106 Vs เอเลี่ยน ส.เดชะพันธ์ 106