ผลมวย วันจันทร์ ที่ 5พฤศจิกายน 2561

ผลมวย วันจันทร์ ที่ 5พฤศจิกายน 2561

ผลมวย วันจันทร์ ที่ 5พฤศจิกายน 2561

ศึกวันทรงชัย เวทีมวยราชดำเนิน

อิทธิฤทธิ์ ศิษย์ครูเดช แพ้คะแนน โอเล่ย์เล็ก ส.แก่นใจ

ดินระเบิด ป.บูรพา แพ้คะแนน ยูโร ส.พงษ์อมร

ก้องชัย ไฉนดอนเมือง ชนะคะแนน ธงสบัด อ.นกแก้วมวยไทย

ศรีนคร ลูกเมืองเพชร ชนะคะแนน ชัยวัฒน์ ต.หลักสอง

ทัพมงคล แทมบางไทร แพ้คะแนน หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา

ยอดเพชร เอ็นนี่มวยไทย แพ้คะแนน ฟ้าลั่น ป.เพชรไข่แก้ว

พรเสน่ห์ ส.ภูมิภัทร แพ้คะแนน วันมาวิน อ.มีคุณ