โปรแกรมมวย วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562

โปรแกรมมวย วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 ศึกเพชรวิทยาเวลา 18:30 น.

โปรแกรมมวย วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562

โปรแกรมมวย วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562
ศึกเพชรวิทยาเวลา 18:30 น.


อนันตชัยเล็ก มวยแบงค์ 999 VS มันนี่ ส.พงษ์อมรเพชร


เดชสิงห์ใต้ VS ยูโร ส.พงษ์อมร


ศรทอง ต.หลักสอง VS เพชรภูตะวัน เพชรอะไหล่ซิ่ง


เพชรปราบ ชูทางด่วน VS ชาญยุทธ ศักดิ์รุ่งเรือง


หยกเมืองไทย เพชรสี่หมื่น VS เพชรสกล ต.หลักสอง


พรเสน่ห์ ส.ภูมิภัทร VS ลูกขวัญ สจ.เหว่าแปดริ้ว

 

(คู่เอก) เฮอคิวลิส เพชรสี่หมื่น VS สิงห์ทองน้อย อ.อู๊ดอุดร