โปรแกรมมวย วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561

โปรแกรมมวย วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561

โปรแกรมมวย วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2561

ศึกเกียรติเพชร เวทีมวย ลุมพีนี เวลา 18:30 น.

บุญชนะ นายกเอท่าศาลา 115 Vs ก้องศึก ศิษย์สารวัตรเสือ 115

เขี้ยว พรัญชัย 113 Vs วัชรพล พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม 113

ศักดิ์นรินทร์น้อย 119 Vs แป๋งกองปราบ วิว เพชรโกศล 119

เฟอรารี่ จักรยานมวยไทยยิม 131 Vs สิบแสน ต.เอี๋ยวเจริญทองภูเก็ต 131

ฟ้าใหม่ ป.เรืองรัมย์ 121 Vs ฟ้าเป็นหนึ่ง ภ.หลักบุญ 121

วรวุฒิ บ่าววียีนส์ 122 Vs รณชัย สันติอุบล 122

เมืองไทย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม 132 Vs มงคลเดชเล็ก เคซ่ายิม 132

ดาว พรัญชัย 108 Vs เพชรท่าเรือ เพชรเจริญวิทย์ 108

รักษ์ เอราวัณ 100 Vs เสือ ภ.เจริญแพทย์ 100