เยอะไป !! ป๋าชุ้น เตือนมวยหู อย่าพากเวอร์เกิน มันมากไป

ป๋าชุ้น เกียรติเพชร โปรโมเตอร์ชื่อดัง ออกโรงกล่าวเตือนการพากษ์มวยของมวยหูยุคปัจจุบัน ว่าขอให้พากษ์กันดีๆอย่าไปพากษ์แบบเวอร์เกินไส่ไข่เยอะเกินจริง มันไม่ดี มันจะไปกระทบวงการมวยไทย

เยอะไป !! ป๋าชุ้น เตือนมวยหู อย่าพากเวอร์เกิน มันมากไป

เยอะไป !! ป๋าชุ้น เตือนมวยหู อย่าพากเวอร์เกิน มันมากไป

ป๋าชุ้น เกียรติเพชร โปรโมเตอร์ชื่อดัง ออกโรงกล่าวเตือนการพากษ์มวยของมวยหูยุคปัจจุบัน ว่าขอให้พากษ์กันดีๆอย่าไปพากษ์แบบเวอร์เกินไส่ไข่เยอะเกินจริง มันไม่ดี มันจะไปกระทบวงการมวยไทย

เอากันแบบพอสมควรอย่าให้กระทบกระเทือนถึงวงการมวย เราต้องอยู่ด้วยกันหากินด้วยกันอย่าพากษ์แบบทำลายวงการมวยเลยเราต้องรักษาใว้ให้ลูกให้หลาน จะพากษ์แบบคนนั้นโกงคนนี้โกงมันไม่ใช่ มันไม่ได้โกงกันง่ายๆ มันมีแค่พวกกรรมการเลวๆส่วนน้อยเท่านั้นที่ทำ หรือพวกหัวหน้าคณะและนักมวยเลวๆ ส่วนน้อยเท่านั้นที่มันกล้าทำไม่ดี ป๋าชุ้น กล่าว