ศึกเพชรสุภาพรรณ (ช่องททบ5)วันอังคารที่3ธ.ค.62เวทีลุมพินีเริ่ม18.30ถ่ายทอด20.20น.