ศึกส.สมหมายวันพุธที่4ธ.ค.62เวทีมวยราชดำเนิน18.30น.