ศึกชูเจริญมวยไทย วันพฤหัสบดีที่31ตุลาคม2562 เวทีมวยราชดำเนินเวลา18.30น